СТОЯН КАМБАРЕВ
ФОНДАЦИЯТА
НАГРАДА ЗА ПОЛЕТ
ЕЛХИ НА ТАЛАНТА
МАСТЕРКЛАС
НАГРАДА ЗА КИНО 355
АКАДЕМИЯ
ПРОЕКТИ
ЖИВОТ КАТО НА КИНО
ГАЛЕРИЯ
ВИДЕО
НОВИНИ
ПАРТНЬОРИ
КОНТАКТ
ДАРЕНИЯ
ЗА СТОЯН КАМБАРЕВ
Творец и магнетична личност,
за когото театърът бе издигнат в култ...
ЗА НЕГО   •   БИОГРАФИЯ   •   ИЗДАДЕНИ КНИГИ   •   ОТПЕЧАТЪЦИ   •   ЛИЧНИ СНИМКИ   •   СПЕКТАКЛИ

Стоян Камбарев - Огледала
Автори: Майя Праматарова, Никола Вандов
Издател: Фондация "Et cetera", 2000

Книгата подтиква нашето въображение да реконструира творческия портрет на режисьора Стоян Камбарев от съхранените парчета изповядан или отразен свят. Затова е наречена "Огледала".

Театърът на Стоян Камбарев
режисура на пространството

Автор: Кремена Димитрова / Издател: Захарий Стоянов, 2008г.
Книгата представя творческия свят на големия театрален творец. Авторката е представила както творческия път на Стоян Камбарев, така и своя дневник от непосредствената му работа върху отделни постановки. Поместени са интервюта, био-библиографска справка, богат снимков материал.

Deja Vu
Автор: Виолета Радкова
Издател: Каталог, 2007 г.

Виолета Радкова е обичан от Бога творец. На повечето автори е дадено едно място, едно поле за действие, а на нея – две. Голямото пространство на театъра и интимната плоскост на платното. Книгата акцентира на работата на сценографката с важни за нея режисьори, един от които Стоян Камбарев.

Културен вертикал
Автор: Мирослава Кортенска
Издател: Епсилон, 1998 г

Проф. д-р на изкуствознанието Мирослава Кортенска е автор на изследването "Културен вертикал" (1998), посветено на процесите и лидерите в българския театър и култура в последното десетилетие на ХХ век. Книгата е преведена на английски, немски и френски език (Пигмалион). По нея авторката създава документалния филм "Отместеното поколение"(БНТ,1999)

Културен компас
Автор: проф. д-р Мирослава Кортенска
Издател: Иван Богоров, 2006 г.

Книгата представлява широк обхват на българската култура в контекста на Балканите и акценти от съвременната световна култура.

Дневник от репетициите на "Три сестри"
Автор: Кремена Димитрова
Част от Дипломна работа, 2000 г.

Подробен дневник на авторката, воден по време на участието и в процеса на създаване на последния спектакъл на Стоян Камбарев - "Три сестри".

Чехов след Чехов
Автори: Виктор Иванов, Дарина Стоименова, Кристиана Костакиева - дипломанти (НБУ)
Ръководител: Елена Колева - дипломант (НБУ)
Консултант: д-р Майя Праматарова

Представлява сценичната биография на "Три сестри" и "Вишнева градина" в творчеството на Анатолий Ефрос, Джорджо Стрелер, Питър Брук и Стоян Камбарев

Белези от нищото
Автор: Камелия Николова
Издател: ГЕА-2000, 1998 г

Книгата на известната театроведка представлява своеобразен сбор от теоретични и критически текстове и статии в областта на драмата и представлението. Част от тези есета и статии са за спектакли на Стоян Камбарев.

Списание Театър
Фондация София
10, 11 и 12 брой
Издадено: 1997г.

Изданието включва пространно интервю с режисьора Стоян Камбарев.

СТОЯН КАМБАРЕВ и ХАРОЛД ПИНТЪР
Трансформации на Театъра на абсурда

Мая Кисьова, писмен кандидат-докторантски изпит, 12. 12. 2013 г., НАТФИЗ
„Истината е една вечно изплъзваща се драма.” – признава Харолд Пинтър в Нобеловата си лекция (2005), а в мотивацията на комитета по връчване на наградата за литература е изтъкната заслугата му „за разкриване бездната, която зее под думите”.

Договорът за изпълнение и финансиране дейностите по
проекта е № 24-10-М4-8/27.05.2015г между Министерството на
културата на Република България и Фондация "Стоян Камбарев"